Pohyb ako umenie

Pomôžeme vám odstrániť problémy, ktoré vám bránia v pohybových aktivitách a pripravíme optimálny pohybový program pre vaše zdravšie ja. Dôraz kladieme na zodpovedný prístup a rešpektovanie pohybových a zdravotných schopností každého jednotlivca. Fyzioterapeuti sú ochotní a schopní pomôcť aj v tomto smere keďže majú skúsenosť s viacerými diagnózami a vedia lepšie pochopiť klinickému obrazu v rôznych fázach ťažkostí súvisiacim so zdravím, kondíciou a kvalitou života.

Naše služby poskytujeme v pohodlí vášho domova

69,00 € / TERAPIA / 50 MIN

Doprava idividuálnou dohodou

Vstupná konzultácia

Zahŕňa vyšetrenie dynamiky chrbtice, skrátených a oslabených svalov, pohybových stereotypov, dýchania, hypermobility, vyšetrenie svalovej sily a kĺbneho rozsahu, posúdenie stoja, chôdze, držania tela, tonusu svalov, a spúšťových bolestivých bodov.

Kontrolná konzultácia

Kontrola vplyvu rehabilitácie, rekondície a relaxácie na odstránenie prekážok pri cvičení. Praktický nácvik vybraných pohybových aktivít (cvičení), zhodnotenie vplyvu vybraných cvičení na fyzický stav klienta.

Terapia je rekondično relaxačného charakteru

Je to súhrn postupov a cvičení vhodných pre poúrazové a pooperačné stavy, chronické bolesti, pre odstránenie chybného držania tela svalových dysbalancií, cvičenia na zlepšenie celkovej kondície. 

V terapii využívame rôzne pomôcky, kde sa snažíme klásť dôraz na preferencie jednotlivca, či už v rámci cvičebných pomôcok alebo samotného pohybu. Avšak samozrejme budeme radi ak si necháte poradiť, čo je pre Vás najlepšie a určite neoľutujete. Napríklad balančný výcvik vyžaduje perfektnú stabilitu. Ideálnym spôsobom naučí naše telo reagovať v nečakanej situácii ako sú situácie pri pošmyknutí, rýchla reakcia trénovaných svalov predchádza pádom a úrazom.

  • Alzheimerova choroba (AD)
  • Parkinsonova choroba (PD) a poruchy súvisiace s PD
  • Choroby motorického neurónu (MND)
  • Spinálna svalová atrofia (SMA)
  • Skleróza multiplex (MS)
  • a ďalšie špecifické ochorenia po konzultácii

Degeneratívne ochorenia chrbtice a pohybového aparátu

Kardiologickí pacienti

Morbus Bechterev

Respiračné ochorenia

Onkologickí pacienti

Cvičenie s nami

Každý klient je jedinečný a prístup k nemu volíme podľa potreby s prihliadnutím na jeho zdravotný stav. Keďže v tíme pôsobia fyzioterapeuti, ktorí boli v praxi majú skúsenosti s rôznymi diagnózami a ich cvičení v postakútnych fázach. Oblasti chorôb majú svoje špecifiká, pri ktorých je treba zohľadňovať vhodnosť a hlavne bezpečnosť.